Vi er et ektepar som elsker Jesus. Vi ønsker se mennesker forandret i møte med Jesus som Herre og frelser. Vi tror Bibelen er Guds ord til oss, og at hele Bibelen er inspirert av Gud, og at Guds ord er evig og uforanderlig.

 

Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er det et sant ord at én sår, og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i deres arbeid.» Johannes 4.35-38

ta kontakt.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Email: mail@frimodig.no