Frimodighet har stor lønn.

Bibelen sier at vi kan komme frimodig framfor Gud og at vi kan stå frimodig framfor mennesker, Herren lønner oss når vi er i bevegelse. Ofte koster det oss og ta nye steg inn i det han har for oss. Gud ønsker vi fult og helt skal stole på ham, være hel i vår ferd, frimodighet har stor lønn. Frimodighet og djervhet er ett valg, han har skapt oss for å fullføre alle ting han har tenkt, ferdiglaget gjerninger. Ønsker er at vi skal være avhengig av han. Når vi velger å stole på han, får vi se Hans kraft demonstrert. Det er Herren som er vår styrke det er han som virker gjennom oss med Den Hellige Ånd. Om vi går i egen styrke er den ingenting verdt. Gud har gitt oss et liv som skal leves ved tro, og ofte er det frimodigheten som avgjør om vi får se mennesker forandret og hans veldige kraft.

I bibelen leser vi om søsken som vandret med Gud, det var ikke alle som hadde frimodighet naturlig, mange var ikke helt klar til og gjennomføre oppdraget Gud gav dem.

-Profeten Jeremia mente han var for ung. Jeremia. 1.6 -Moses sa til Herren at han ikke kunne snakke for seg, han lurte på om han ikke kunne sende en annen. 2.Mos.4.10 -Josva, fikk i oppdrag å være modig og sterk! Jos1.6 -Paulus. fikk skryt av Gud der han sa -Sånn du har vitnet i dag, skal du frimodig vitne i morgen. Ap. gj.23.11

Det er på grunn av Jesu blod vi kan være frimodige, i oss selv har vi ingenting. Frimodighet er noe vi kan vokse inn i, det gir en indre styrke, som kan smitte over til mennesker rundt. Frimodighet handler om å stole på Guds ord og det verk han har gjort i deg.

Frykt og redsel er det motsatte av Frimodighet.

 

"Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget." Ordspråkene 29:25

 

"Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham." 1.Joh 3:21-22

 

"Da vi har en så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid." Hebreerne 4:14-16