Oppdraget.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Markus 16.15-18

oppdraget.

 

Guds ord

Bibelen har mange historier, men hva er det som ligger Herren på hjerte? Svaret må være mennesker. Gud elsker mennesker og ønsker at alle skal komme til Han. Mennesker er krona på skaper verket, det var for menneskene Jesus døde og ble spikret fast til korset på Golgata.

Alle må få muligheten til å høre om Jesus, høre evangeliet, de gode nyhetene om at det er håp og gjenopprettelse i vente for alle mennesker, uansett hvor mye de har rotet det til.

Den oppgaven har Gud bestemt at det er vi som tror på Jesus som skal ta oss av.

Synd skiller oss fra Gud og Han ønsker at vi vender om til Han. Jesus sonet straffen vår så vi kan ha forholdet vårt til Han i rett stand. Det ble betalte en høy pris for at vi nå kan stå hellige og rene foran Far i himmelen.

Jesus ønsker å utruste oss med sin kraft, For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Da først kan vi kan fungere optimalt, og tein og under følger oss i hverdagen.

Når vi har blitt født på ny og har blitt Guds barn, starter den spennende reisen, livet stopper fort opp om vi ikke er i bevegelse.

Jesus har gitt oss ett oppdrag. Fortelle de gode nyhetene, be for syke, vise barmhjertighet, hjelpe nye som kommer til tro, så de kan leve et liv i seier.

Vi er alle utrustet med forskjellige oppgaver, tjenester, styrker. Herren ser etter menneske som elsker han og er helhjertet.

Dette er frelsens dag og Guds folk kan med frimodighet si, vender om, Guds rike har kommet nær.

Guds ord er enkel, vi ønsker gjør det enkelt.

Her er noe av fremgangsmåten vi finner i Guds ord.

Bibelen sier høsten er moden. Johannes 4.35-38

Møte mennesker med Guds kjærlighet, be for syke. Matteus 10.7-8

Se etter fredens mann/ dame. Lukas 10.1-12

Forkynne evangeliet. Romerne 1.16

Forklare frelsespakken. Apostlenes gjerninger 2.37-38 m.fl

Bruke tid og lære videre. Matteus 28.20

Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» 

Jesaja 52.7