Startpakken

Bli forandret

Bibelsk start på det nye livet som en etterfølger av Jesu Kristus Guds sønn.

Apostlenes gjerninger 2.37-38 m.fl

 

 

Omvendelse -Gjenkjenne synd i livet, å legge det av. Det er Den Hellige Ånd som overbeviser om synd og dom.

Tro -Evangeliet er Guds Kraft til Frelse, tro Jesu ord og verk på Golgata.

Dåp i vann -Full neddykkelse på egen bekjennelse, gravlegge det gamle livet.

Bli fylt av Den Hellige Ånd -Søsken formidler Guds kraft ved hands påleggelse.

Vokse -Vokst opp til full modenhet i Jesus Kristus, sammen med Guds familie.

 

 

Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp.Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken.

Jesaja 35.3-6